Plan na przekształcenie prawego brzegu Zgłowiączki w przestrzeń parkowo-rekreacyjną

Włocławski ratusz poinformował o planach stworzenia parku rekreacyjnego na prawym brzegu Zgłowiączki, który ma być ogólnodostępny dla mieszkańców. Jest to część projektu zwanego „Słodowo 2”.

Proces wyboru firmy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tej rekreacyjnej przestrzeni – Słodowo prawy brzeg, został już zakończony. Wskazano na to, że na tym terenie powstanie między innymi ścianka kinowa, ścieżka dla pieszych i rowerzystów oraz miejska plaża.

Zadanie opracowania wymaganej dokumentacji powierzono lubelskiemu Outside Studio, które otrzyma za swoją pracę wynagrodzenie w wysokości 66 420 zł. Planowane prace mają objąć porządkowanie terenów zielonych, w tym usuwanie martwych drzew i cięcia prześwietlające. Dodatkowo, przewiduje się nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych, a także utworzenie łąki kwiatowej z hotelami dla owadów.

Plan zakłada również stworzenie nowych szlaków dla pieszych i budowę drogi dojazdowej od ulicy Słodowskiej do dawnego młyna, gdzie planowane są miejsca parkingowe. W ramach projektu ma również powstać mostek, tężnia, miejsca odpoczynku z ławkami, hamakami i leżakami, miejsca piknikowe, ścieżka do biegania i plac zabaw dla dzieci wykonany z materiałów ekologicznych. Ponadto, przewidziano mini wybieg dla psów, automatyczną toaletę miejską czy poidełka dla zwierząt.