Spotkanie w Toruniu na temat rozwoju programu teleopieki domowej dla seniorów

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego był gospodarzem spotkania w Toruniu. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat dalszych kierunków rozwijania regionalnego programu teleopieki domowej. Program ten jest realizowany przy wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń mobilnych.

Program zdobywa popularność wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, dzięki oferowanej możliwości monitorowania ważnych parametrów życiowych oraz opcji szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia. W chwili obecnej korzyści z programu czerpie ponad 3 tysiące osób starszych, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają stałej opieki. Osobami objętymi wsparciem są przede wszystkim seniorzy o niskim dochodzie, żyjący samotnie, a także osoby posiadające status kombatanta czy represjonowanego. Celem tej inicjatywy jest stworzenie bezpiecznego i komfortowego środowiska dla seniorów, które gwarantuje stały nadzór nad ich zdrowiem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Kluczowym elementem systemu wsparcia jest inteligentny zegarek – „bransoletka życia”, który nie tylko monitoruje funkcje życiowe, ale także umożliwia szybki kontakt z ratownikiem medycznym. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewnia seniorom dostęp do natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia zdrowotnego.

Obok oczywistych korzyści dla osób starszych, program teleopieki domowej można uznać za rozwiązanie ekonomiczne i łatwe do implementacji. Ze względu na swoją skuteczność oraz popularność, staje się on inspiracją dla podobnych inicjatyw w innych częściach kraju oraz poza jego granicami. Dzięki udziałowi przedstawicieli regionu kujawsko-pomorskiego w międzynarodowym projekcie „Teleopieka dla starzejącej się Europy”, doświadczenia i praktyki stosowane w programie mają szansę na popularyzację i wykorzystanie również w innych państwach Unii Europejskiej.