Tworzenie projektu rekreacyjnej przestrzeni publicznej na drugim brzegu Słodowa we Włocławku

Postanowiono już o wyniku procedury ofertowej dotyczącej stworzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy obszaru rekreacyjnego Słodowo – prawy brzeg. Całość jest częścią większego zadania inwestycyjnego o nazwie „Słodowo 2”.

Plan zakłada stworzenie otwartej dla wszystkich strefy parkowo-rekreacyjnej. Wśród planowanych elementów znajduje się ścianka kinowa z niezbędnym zasilaniem, a także utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej i miejskiej plaży.

Zaproponowanym do wykonania dokumentacji podmiotem jest biuro projektowe Outside studio. Cena ich oferty netto wynosi dokładnie 54 000,00 zł.

Przedsięwzięcie to wydaje się być bardzo obiecujące. Dzięki niemu miasto zyska dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Choć na efekty tej inwestycji musimy jeszcze trochę poczekać.