Dożywocie za brutalne morderstwo – ostateczna decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Brutalny akt przemocy, który miał miejsce w centrum Włocławka (województwo kujawsko-pomorskie), był motywowany niechęcią 59-letniej ciotki do wynajęcia mieszkania swojemu siostrzeńcowi, Łukaszowi P. Ta odmowa skłoniła go do dokonania zbrodni – zamordowania ciotki oraz jej 84-letniego ojca, przy użyciu noża, którego kilkadziesiąt razy uderzył ofiary w głowę i klatkę piersiową. Sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który wydał prawomocny wyrok skazujący sprawcę na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Rozprawa apelacyjna odbyła się w poniedziałek, 25 września, z udziałem oskarżonego. Po apelacji wniesionej przez obrońcę Łukasza P., sąd odwoławczy potwierdził wyrok wcześniej wydany przez Sąd Okręgowy we Włocławku. W czerwcu 2022 roku ten ostatni skazał oskarżonego na karę łączną dożywocia, z możliwością ubiegania się o warunkowe wcześniejsze zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu 25 lat kary.

Sąd Okręgowy we Włocławku zasądził dodatkowo na rzecz pokrzywdzonych kwoty zadośćuczynienia w wysokości 10 tys. zł dla każdej z ofiar, jako rekompensatę doznanej krzywdy.

Przestępstwo miało miejsce w listopadzie 2013 roku. Łukasz P., podsycany frustracją wynikającą z odmowy ciotki wynajmu mieszkania, w brutalny sposób zamordował swoją 59-letnią krewną oraz jej 84-letniego ojca. Do zbrodni doszło w domu ofiar, położonym na jednym z włocławskich osiedli.