"Dzień Zdrowych Nerek" – kampania edukacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

16 września 2023 roku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, w kooperacji ze Stacją Dializ Diaverum, ma zaszczyt zaprosić mieszkańców miasta na „Dzień Zdrowych Nerek”. Wydarzenie to będzie połączeniem wykładu na temat schorzeń nerek, a także możliwością skonsultowania stanu swojego zdrowia i wykonania odpowiednich badań diagnostycznych całkowicie za darmo.

W ramach sobotniego dnia, dedykowanego zdrowiu nerek, lekarze i personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz pracownicy Poradni Nefrologicznej i Stacji Dializ Diaverum zaoferują szerokie spektrum informacji dotyczących chorób nerek i dróg moczowych.

Program „Dnia Zdrowych Nerek”, zaplanowany na 16 września 2023 roku, zakłada różnorodne atrakcje odbywające się w godzinach 9-15 na terenie włocławskiego szpitala, w poradniach specjalistycznych.

Bezpłatne badania diagnostyczne, takie jak oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi oraz ogólne badanie moczu, będą dostępne dla osób zmagających się z problemami nerkowymi w punkcie pobrań w godzinach 9-11. Warto jednak pamiętać, że do badania krwi wymagane jest przybycie na czczo, co oznacza konieczność spożycia ostatniego posiłku najpóźniej o godzinie 18 dnia poprzedzającego badanie.

Kolejnym punktem programu będzie wykład dr n. med. Pawła Kochmana, zaplanowany na godzinę 11. Prelekcja ta będzie dotyczyć chorób nerek. Jak informuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, podczas spotkania będzie możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej różne schorzenia nerek i możliwości ich leczenia metodą nerkozastępczą.

Finałem „Dnia Zdrowych Nerek” będą konsultacje z lekarzami nefrologami odbywające się w godzinach 11:30-15.