Wandalizm na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku

W obrębie znajdującej się we Włocławku Szkoły Podstawowej nr 2 doszło do aktu zniszczenia fragmentu ogrodzenia. Kierownictwo placówki zgłosiło incydent do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Zaznaczono przy tym, że nie jest to pierwsza sytuacja tego typu, z jaką musieli sobie radzić. Problemy z wandalizmem są niestety częstym zjawiskiem dotykającym również inne instytucje edukacyjne w mieście.

Jednym z weekendowych dni sierpnia (25 sierpnia 2023), wandale zdewastowali fragment ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku. Niszczenie miało miejsce od strony Przedszkola Publicznego nr 35, na krańcu terenu szkolnego. Partia ogrodzenia została wykrzywiona, inna zaś – przewrócona. Ze zgromadzonych przez dyrekcję szkoły przy ulicy Żytniej 47 danych wynika, że po weekendzie obiekt ten odwiedzili strażnicy miejscy, którzy zauważyli zniszczenia podczas przejazdu w tej okolicy. Szkoła była już świadoma zaistniałych zniszczeń i zgłosiła sprawę do Urzędu Miasta we Włocławku.

Magdalena Lewandowska, kierująca Szkołą Podstawową nr 2 we Włocławku, przekazała informacje o zaistniałych aktach wandalizmu na piśmie do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Zgodnie z jej słowami, ogrodzenie nie może być naprawione i konieczne jest jego całkowite ponowne wykonanie. Komisja przeprowadziła już na miejscu ocenę uszkodzeń. Teraz oczekuje się na dalsze decyzje w tej sprawie.

Niestety, to nie pierwszy raz, gdy teren SP nr 2 pada ofiarą wandali. Pani dyrektor podkreśla, że placówka edukacyjna przy ulicy Żytniej często musi borykać się z tego rodzaju dewastacjami na swoim terenie, który dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Włocławka i nie jest ochraniany przez monitoring.