Nowoczesne targowisko miejskie powstaje w Brześciu Kujawskim

Inwestycja na rzecz mieszkańców Brześcia Kujawskiego niebawem dobiegnie końca. Jest to budowa targowiska miejskiego, które będzie odpowiedzią na potrzeby XXI wieku. Wartość tej przedsięwzięcia sięga 3 540 000,00 zł.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa targowiska jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ten projekt ma znaczący wpływ na rozwój lokalnej gospodarki oraz poprawę standardów życia dla mieszkańców Brześcia Kujawskiego. Nowe targowisko miejskie przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych, polepszenia warunków sanitarnych i zapewnienia większego bezpieczeństwa. Dodatkowo, ożywi centrum miasta i wzmocni jego tożsamość.