Przetarg na modernizację infrastruktury przystankowej w Włocławku

W Włocławku ogłoszono przetarg dotyczący modernizacji infrastruktury przystankowej. Zamierzenie to skupia się na pięciu miejscach w obrębie miasta. Proces ten jest podzielony na pięć indywidualnych zadań, które dotyczą każdego z tych pięciu przystanków. Przystanki, które zostaną poddane przebudowie, znajdują się przy al. Chopina na skrzyżowaniu z ulicą św. Antoniego; przy ul. Promiennej na skrzyżowaniu z ul. Chocimską; przy ul Kaliskiej na skrzyżowaniu z ul. Dziewińską; przy ul. Kaliskiej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego oraz na ul. Kaliskiej, gdzie zlokalizowany jest przystanek o nazwie FALBANKA 01.

Planowane działania modernizacyjne dotyczą różnego rodzaju elementów infrastruktury przystankowej. Zostaną odnowione i zmienione zarówno zatoki przystankowe, jak i chodniki. Ponadto, planowane jest montowanie nowych, modułowych wiat przystankowych oraz nasadzenia drzew dla poprawy estetyki i funkcji przystanków.