Odtwarzanie stacji Włocławek przez PKP PLK

Stacja Włocławek jest obecnie poddawana intensywnym pracom modernizacyjnym, a głównym punktem na liście zadań jest przebudowa peronu numer dwa. Po zakończeniu inwestycji, peron ten będzie posiadał wyższą konstrukcję, ułatwiając podróżnym wsiadanie do pociągów odjeżdżających w stronę miast takich jak Toruń, Bydgoszcz, Kutno i Łódź. Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe, a fundusze na ten cel pochodzą ze środków budżetowych i wynoszą ponad 33 miliony złotych netto.

Prace przy peronie obejmują także budowę 150-metrowej wiaty, której architektura nawiązywać będzie do estetyki nowego dworca. Na peronie pojawi się również nowa winda z przejścia podziemnego, co znacząco ułatwi dostęp do stacji osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nawierzchnię peronu wykonano z antypoślizgowego materiału, dodatkowo wyposażonego w ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących i niewidomych. Peron wzbogacony zostanie o ławki, gabloty informacyjne z aktualnym rozkładem jazdy oraz wyraźne oznakowania. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, zaplanowano również instalację nowego, energooszczędnego oświetlenia LED.

Planowane jest także wydłużenie peronu numer jeden do 300 metrów. Taka zmiana pozwoli na zatrzymanie na stacji pociągów osobowych dalekobieżnych, co nie tylko zwiększy przepustowość stacji, ale również usprawni ruch kolejowy na trasie Kutno – Toruń Główny. Wykonawca rozpoczyna prace od rozbiórki starej krawędzi peronowej przy torze numer jeden oraz demontażu starej wiaty nad wyjściem z przejścia podziemnego. Wejście na peron zapewnione jest przez tymczasowe przejście, ustawione na poziomie szyn.

Wszystkie prace mają zostać zakończone do połowy 2024 roku, a ich koszt wynosi 21,7 milionów złotych netto. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków budżetowych PLK S.A. Za wykonanie prac odpowiada Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z Gdańska.

Równolegle na stacji Włocławek trwa remont przejścia podziemnego. W ramach prac wymienione zostały okładziny ścian i sufitów, które teraz komponują się z estetyką nowego dworca kolejowego. Przejście otrzymało również nową izolację i odwodnienie, a także nowe oświetlenie LED i tablice informacyjne. Zbudowano także szyb windowy prowadzący na peron numer dwa. Prace modernizacyjne objęły również klatki schodowe, w tym tę od strony ulicy Węglowej. Przejście do budynku dworca ma zostać udostępnione podróżnym w listopadzie bieżącego roku. Całkowity koszt tych prac wyniósł 2,6 milionów złotych netto.

W maju br. zakończono już prace przy peronie numer jeden. Peron ten podniesiono, co ułatwia podróżnym wsiadanie do pociągów. Na peronie zamontowane zostały tablice informacyjne oraz klarowne oznakowania, które ułatwiają orientację na stacji. Dodatkowo zamontowano nowe, jaśniejsze oświetlenie. Koszt tych prac wyniósł 9 milionów złotych netto.