Włocławek zajmuje 11. miejsce w rankingu inwestycji samorządowych

Ostatnio ukazał się ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, przedstawiający wydatki inwestycyjne samorządów za lata 2020-2022. Formuła rankingu jest stała od wielu lat, co umożliwia monitorowanie ewolucji pozycji różnych jednostek samorządowych.

Ranking opracowali prof. Paweł Swianiewicz, kierujący Zakładem Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Analizie poddane zostały wszystkie wydatki majątkowe poniesione przez ostatnie trzy lata (2020-2022). Taki sposób postępowania pozwala unikać znacznych, tymczasowych fluktuacji wskaźnika, który stanowi podstawę rankingu.

W przypadku miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu do oceny włączono również wartość inwestycji finansowanych przez przedsiębiorstwa komunalne. W rankingu, Włocławek plasuje się na 11. miejscu z poziomem średnich wydatków majątkowych na jednego mieszkańca wynoszącym 1795,65 zł. Miasto to wyprzedziło między innymi Grudziądz (22 miejsce) i Gdynię (34 miejsce).