Restauracja zabytkowego mostu nad rzeką Zgłowiączką we Włocławku: powrót do historycznej urody i budowa ścieżki pieszo-rowerowej

We Włocławku trwają intensywne prace przy zabytkowym moście nad rzeką Zgłowiączką, które mają na celu przywrócenie jego oryginalnego, historycznego wyglądu. Dodatkowo, w ramach tego projektu, powstanie także przejście dla pieszych i rowerzystów, łączące Bulwary z parkiem imienia Henryka Sienkiewicza. Aktualnie ekipa budowlana jest zaangażowana w demontaż ceglanych balustrad oraz odkrywanie struktury mostu. Chodniki i jezdnia też już zostały rozebrane.

Prace renowacyjne przy moście oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej pod ulicą Wyszyńskiego we Włocławku rozpoczęły się pod koniec września 2023 roku. Firmą odpowiedzialną za realizację tych prac jest WANT, która ma na ich ukończenie dziesięć miesięcy od momentu podpisania umowy.

„Cieszymy się, że możemy przystąpić do renowacji mostu drogowego nad Zgłowiączką oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Od 2012 roku apelowałem o takie rozwiązanie i wreszcie ten projekt staje się rzeczywistością, dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich. Spora część kosztów, które poniesiemy na realizację tego zadania, zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu Obszaru Gospodarczego” – podkreślał zastępca prezydenta Włocławka, Krzysztof Kukucki, po rozpoczęciu prac przez wykonawcę.

Ważnym aspektem tego przedsięwzięcia jest fakt, że po przebudowie most powróci do swojej historycznej formy architektonicznej, sprzed 1914 roku.

„Most jest pod nadzorem konserwatora zabytków, a projekt przewiduje, aby nawiązywał do swojego pierwotnego wyglądu z 1914 roku – może nie dosłownie, ale w sposób umożliwiający rozpoznanie jego dawnej estetyki. Zostaną dodane kandelabry i nowe balustrady. Całość na pewno zyska na swojej estetyce. Dodatkowo, osoby z niepełnosprawnościami będą miały ułatwiony dostęp zarówno do Bulwarów, jak i do parku” – dodał Kukucki.

W ramach projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Bulwary z parkiem Sienkiewicza, co na pewno ucieszy nie tylko pieszych, ale też miłośników dwóch kółek.