Włocławscy stróże prawa prowadzą profilaktykę wśród młodzieży szkolnej

Policjantki z włocławskiego zespołu profilaktycznego nawiązały dialog z kolejnym zespołem uczniów, mając na celu przybliżenie problematyki odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne. Przedstawiły, za jakie akty młodzież może zostać osądzone przez sąd i jakie środki mogą zostać wobec niej zastosowane, oraz podkreśliły niebezpieczeństwo wynikające z używania substancji psychoaktywnych.

Zespół policjantek z Włocławka, specjalizujący się w profilaktyce, regularnie odwiedza szkoły i instytucje oświatowe, prowadząc rozmowy z młodymi ludźmi na temat ich bezpieczeństwa oraz konsekwencji łamania prawa. Na tym spotkaniu byli gospodarzami dla uczniów Zespołu Szkół „Cogito”.

Stróże prawa podczas spotkania wyjaśniły młodzieży, jakie działania mogą zostać uznane za czyn karalny oraz co stanowi objawy demoralizacji. Wskazały również konsekwencje płynące z niewłaściwego postępowania i doradziły, jak unikać konfliktów z prawem.

Przedstawicielki policji z Włocławka poruszyły również temat hejtu w sieci i przypomniały, że w cyberprzestrzeni nikt nie jest anonimowy. Zaznaczyły, że publikowanie obraźliwych zdjęć czy filmów to nie tylko działanie krzywdzące i nieetyczne, ale może także prowadzić do konsekwencji prawnych.

Spotkanie było także doskonałą okazją do omówienia ryzyka związanego z zażywaniem środków psychoaktywnych i pokazania, jakie konsekwencje mogą wynikać z posiadania narkotyków lub udzielania ich innym osobom.