Akcja "24 – Blue RAD" na torach kolejowych z udziałem włocławskich policjantów

Od 16 do 18 listopada rozgrywała się akcja pod nazwą „24 – Blue RAD”, która została przeprowadzona pod egidą międzynarodowego organu skupiającego państwa członkowskie Unii Europejskiej – RAILPOL. Te działania miały miejsce na terenach przyległych do sieci kolejowej, a swoje siły dołożyli do nich także stróże prawa z Włocławka.

Podstawowym zamierzeniem tych działań, które były koordynowane przez wspomnianą wcześniej międzynarodową organizację państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL, była monitoracja osób poruszających się na terenach kolejowych.

W trakcie patroli, włocławscy funkcjonariusze policyjni kontrolowali pasażerów korzystających z transportu kolejowego, dokonywali weryfikacji legalności pobytu osób z zagranicy oraz reagowali na przypadki łamania zasad porządku publicznego obowiązujących na obszarach kolejowych. Dodatkowo, zwracali oni szczególną uwagę na bezpieczeństwo w strefach przejazdów kolejowych.