Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym we Włocławku: Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych

Obecnie na cmentarzu komunalnym położonym przy al. Chopina we Włocławku trwają intensywne prace remontowe. Dotyczą one modernizacji i utwardzania alejek, które są częścią tej miejskiej nekropolii. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 200 tysięcy złotych.

Firma z Lubienia Kujawskiego została zatrudniona do realizacji tego projektu. Jej zadaniem jest utwardzenie kilku alejek na terenie cmentarza komunalnego w Włocławku. Za wykonanie tych prac firma otrzyma wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 200 tysięcy złotych.

Prace nad modernizacją dziesięciu alejek rozpoczęły się na początku listopada. Umowę na ich realizację zawarła spółka BAZA z firmą Antares Mikołaj Hrabia.

Wyboru wykonawcy dokonano poprzez przetarg, który został rozstrzygnięty przez spółkę BAZA. W postępowaniu przetargowym udział wzięły dwie firmy, które były zainteresowane realizacją inwestycji – utwardzeniem alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku. Informacje te zostały potwierdzone przez urząd miasta.

Dodatkowo, cieszymy się, że możemy poinformować o kolejnej inwestycji, która ma miejsce na Cmentarzu Komunalnym przy Alei Chopina. W październiku bieżącego roku przetarg na wykonawcę prac został rozstrzygnięty. Umowę na realizację zadania zawarto z Firmą „ANTARES” Mikołaj Hrabia z siedzibą pod adresem Gocław 1A 87-840 Lubień Kujawski 3 listopada.

Zakres robót obejmuje utwardzenie dziesięciu alejek cmentarnych, które są usytuowane na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Alejki te znajdują się między kwaterami o numerach: 30 i 31, 21 a 19 i 20, 32 i 33, 33 i 34, 34 i 35, 24 a 22 i 23, 38 i 37, 27 i 26, 39 i 38, 51 i 50. Prace mają zostać ukończone do dnia 23 listopada. Całkowity koszt tych prac wynosi 205800,89 zł wg oferty wykonawcy.