Planowane są nowe trasy kolejowe dużych prędkości przez Toruń, Włocławek i Bydgoszcz

W dniu 9 listopada, Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami samorządów największych miast w regionie. Celem spotkania było omówienie przyszłości planowanej sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP), która ma połączyć miasta w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Polsce.

Podczas tego roboczego spotkania, Piotr Całbecki i goście skupili się na tworzeniu porozumienia dotyczącego KDP, które planują zaprezentować 1 grudnia. Porozumienie to będzie adresowane nie tylko do samorządowców, lecz także do środowiska naukowego oraz biznesowego.

Całbecki podkreśla, że jeśli rząd zamierza zrealizować projekt szybkiej kolei, powinien uwzględnić oczekiwania regionu. Zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem linii kolejowej przechodzącej przez Grudziądz w kierunku Gdańska oraz dodaniem do planów trasy z takimi samymi parametrami, przechodzącej przez Włocławek, Toruń i Bydgoszcz. Marszałek zaznacza, że trudno jest sobie wyobrazić, aby trzy największe miasta regionu zostały pominięte w tak ważnym dla rozwoju kraju projekcie.

Zgodnie z deklaracjami marszałka, postulat ten będzie zgłaszany do momentu otrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi. Całbecki domaga się również nowoczesnych rozwiązań – czym jest poprowadzenie linii szybkiej kolei prosto do centrów miast. Marszałek Piotr Całbecki podczas rozmowy z dziennikarzami regionalnych mediów przed spotkaniem wyraził swoje niezadowolenie z obecnie proponowanych rozwiązań, nazywając je komunikacyjnymi anachronizmami.