Dzień otwarty z Prezydentem Włocławka: Spotkanie z mieszkańcami Śródmieścia w Centrum Organizacji Pozarządowych

W każdej społeczności, dialog i bezpośrednia komunikacja między liderami a obywatelami są niezwykle istotne. Taką okazję do wymiany myśli i pomysłów z prezydentem Markiem Wojtkowskim będą mieli jutro mieszkańcy śródmiejskiej części Włocławka. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2023 roku, umożliwiając rozmowę na tematy bliskie sercom mieszkańców tej centralnej dzielnicy.

Miejsce spotkania to Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, znajdujące się przy ulicy Żabiej 12a. Początek spotkania otwartego jest zaplanowany na godzinę 17:00, co daje obywatelom możliwość spotkania z prezydentem po zakończeniu standardowego dnia pracy. Celem tego spotkania jest otwarty dialog na tematy związane ze Śródmieściem.

Prezydent Wojtkowski nie ogranicza jednak swojej aktywności do jednego spotkania. Tego samego dnia planuje odwiedzić różne miejsca w Śródmieściu, które mają znaczenie dla lokalnej społeczności. W jego planach są także spotkania z osobami i instytucjami, które aktywnie uczestniczą w procesie partycypacji społecznej na tym osiedlu. To świadczy o jego zaangażowaniu w poznawanie i rozumienie trudności oraz wyzwań, z jakimi borykają się mieszkańcy Śródmieścia.