Finansowe wsparcie dla edukacyjnej inicjatywy Włocławskiej Ligi Debat w roku szkolnym 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, Miasto Włocławek zdecydowało się na finansowe wsparcie projektu Włocławskiej Ligi Debat. Wsparcie to wyniosło 10 tysięcy złotych. Projekt ten jest realizowany w dziesięciu ośrodkach edukacyjnych powyżej podstawowego poziomu nauczania na terenie Włocławka.

Jednym z kluczowych elementów programu Włocławskiej Ligi Debat są warsztaty prowadzone w każdej ze współpracujących szkół. W ramach tych warsztatów uczniowie uczestniczą w szkoleniach z zakresu debaty oksfordzkiej. Debata oksfordzka, jako nowatorska metoda edukacyjna, pomaga młodzieży rozwijać takie umiejętności jak efektywna komunikacja, praca w grupie czy krytyczne myślenie. Każda z uczestniczących szkół ma możliwość przystąpienia do trzech rund debat w fazie grupowej.

Przygotowania uczniów do udziału w debatach opierają się na współpracy z tutorami, którzy służą pomocą drużynom w zakresie przygotowań do publicznych wystąpień. Każda debata jest poprzedzona spotkaniem z tutorem.

Włocławską Ligę Debat zaplanowano rozegrać już w grudniu, natomiast wielki finał jest przewidziany na marzec 2024 roku.