Planowane prace porządkowe i remontowe na ulicach miasta 07.02.2024

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu wyznaczył na dzień 7 lutego 2024 roku kolejny etap prac związanych z utrzymaniem czystości na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Ulice Chmielna, Okrężna, Janiny Lech i Bukowa będą poddane działaniom mającym na celu uporządkowanie cieków przykrawężnikowych.

Prace porządkowe nie ominą również Placu Wolności oraz Bulwarów, gdzie skoncentruje się działalność zamiatarki. Te obszary miasta zostaną poddane gruntownemu czyszczeniu, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom oraz użytkownikom dróg.

W planach Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu jest też przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie ubytków w nawierzchniach jezdni. Na ulicach Smoczej oraz Krętej planowane są prace renowacyjne z wykorzystaniem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.

Podczas przeprowadzania napraw zostały odkryte dodatkowe ubytki na ulicach Wienieckiej, Hutniczej oraz Zielnej, które wymagają niezwłocznej interwencji. Z tego powodu, planowany pierwotnie remont doraźny na ulicy Barskiej został przeniesiony na późniejszy czas.