Włocławek: Interwencyjne prace remontowe na uszkodzonych drogach

Miasto Włocławek podjęło działania mające na celu naprawę szkód na lokalnych drogach. Aktualnie, interwencyjna naprawa i remont dróg jest realizowany, z zastrzeżeniem, że prace te skupiają się na usuwaniu najbardziej niebezpiecznych anomalii nawierzchni dla kierowców.

Choć mieszkańcy mogą być zaniepokojeni obecnym stanem miejscowych jezdni, władze miejskie wyjaśniają, że ze względu na porę roku nie mają innego wyboru. Teraz prowadzą tzw. naprawy „na zimno”, które polegają na doraźnym łataniu ubytków i wybojów w asfalcie za pomocą specjalnych mas bitumicznych.

Miejski ratusz wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że zdaje sobie sprawę z krótkotrwałości takich działań. Zmienna pogoda, przechodząca z temperatur dodatnich na ujemne, często z opadami atmosferycznymi, powoduje pękanie nawierzchni. Szczególnie gdy w spękaniach zgromadzi się woda, która zamarza i rozsadza asfalt. Dodatkowo intensywne użytkowanie dróg przez samochody przyspiesza ten proces.

Włocławski ratusz tłumaczy, że takie interwencyjne naprawy są niewystarczająco trwałe i wymagają powtarzania, szczególnie pod wpływem opadów śniegu oraz działań związanych z odśnieżaniem dróg (np. stosowanie soli drogowej, która negatywnie oddziałuje na nawierzchnię bitumiczną).

W czwartek, 8 lutego, Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu kontynuował usuwanie odpadów i liści z trawników, czyszczenie rowów przykrawężnikowych i doraźną naprawę dziur na drogach za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej. Prace te koncentrowały się na ulicach Smoczej, Krętej, Wienieckiej, Hutniczej i Zielnej.

Podczas prowadzenia remontu odkryto dodatkowe ubytki na ulicach Wienieckiej, Hutniczej i Zielnej, które wymagają pilnej naprawy. Z tego powodu planowany doraźny remont ulicy Barskiej został przesunięty na późniejszy termin.

Pod opieką Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku znajduje się około 28 km dróg krajowych, prawie 6 km dróg wojewódzkich, około 53 km dróg powiatowych, prawie 134 km dróg gminnych, ponad 28 km dróg wewnętrznych, 606 tys. m2 chodników, 73 km dróg rowerowych oraz 6 kładek dla pieszych o łącznej długości blisko 253 m.