Działania drogowców we Włocławku zaplanowane na 12 marca 2024

W dniu dzisiejszym, komunikujemy, że działania drogowe przewidziane na wtorek, 12 marca 2024 r., obejmują następujące segmenty włocławskiego miasta:

Ulice Leśna, Ostrowska, Długa – tutaj drogowcy skoncentrują się na ciągłym procesie porządkowania chodników z nagromadzonego piasku i liści. Dodatkowo, pracownicy zajmą się oczyszczaniem krawężnikowych cieków wodnych oraz likwidacją odpadów komunalnych zgromadzonych w tych miejscach.

W planach na dzisiaj jest również naprawa uszkodzeń powierzchni jezdni przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w dwóch kluczowych lokalizacjach: ulica Wieniecka oraz Most Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Jednakże, prosimy pamiętać, że te prace mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

W przypadku niekorzystnej aury, drogowcy będą zamiennie kontynuować prace nad doskonaleniem fragmentów gruntowych na ulicach Rybnickiej i Skalnej.