Miejska dotacja na rok 2024: Przedłużenie naboru wniosków do wymiany kotłów paliwowych na ekologiczne źródła ciepła w Włocławku

Na podstawie informacji przekazanej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dowiedzieliśmy się o decyzji o przedłużeniu terminu składania wniosków na dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów opalanych paliwem stałym. Zmiana na bardziej ekologiczne metody ogrzewania domów będzie możliwa dzięki funduszom z budżetu miejskiego. Nowa data końcowa to 30 kwietnia 2024 roku, aczkolwiek wnioski można składać dopóki nie skończą się środki przeznaczone na ten cel. Warto podkreślić, że o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

W 2024 roku miasto Włocławek kontynuuje swoją inicjatywę dotyczącą dofinansowania wymiany pieców opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne rozwiązania grzewcze. Opcje obejmują między innymi kotły na pellet drzewny o wyższych standardach efektywności energetycznej, kotły gazowe kondensacyjne lub kotły olejowe – wszystkie spełniające najnowsze wymogi dyrektywy ekoprojekt. Do wyboru są także kotły elektryczne lub urządzenia związane na stałe z podłożem, ścianą lub sufitem, a także węzły cieplne z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła.

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z tej dotacji, powinny zapoznać się szczegółowo z treścią Uchwały Nr XLV/23/2022 Rady Miasta Włocławek wydanej 1 marca 2022 roku. Dokument określa zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje służące ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek. Warto również odnotować, że Uchwała została zmieniona 29 marca 2022 roku poprzez Uchwałę Nr XLI/27/2022 Rady Miasta Włocławek.

Ważną informacją jest też to, że osoby korzystające z miejskiego programu wymiany źródeł ciepła mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Mimo to, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.