Ekspansja floty publicznej komunikacji we Włocławku: sześć nowych autobusów elektrycznych w drodze

Publiczna komunikacja miejska we Włocławku szykuje się na ekologiczną ewolucję. Miasto planuje rozszerzenie swojej floty autobusowej o sześć nowych, ekologicznych maszyn. Dodatkowo, przetarg obejmuje też dostawę sześciu ładowarek stacjonarnych, które będą wspomagać codzienną pracę nowych pojazdów.

To inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek”. Celem tego zadania jest poprawa jakości transportu miejskiego oraz zmniejszenie wpływu komunikacji na środowisko.

Przewidziana do zakupu sześć nowych autobusów klasy MAXI będzie napędzanych energią elektryczną. Są to pojazdy zero-emisyjne, wyposażone w niską podłogę, aby ułatwić korzystanie z nich wszystkim pasażerom, również tym o ograniczonej mobilności. Autobusy, które zostaną zakupione w ramach tej inwestycji, muszą spełniać najwyższe standardy ekologiczne. Ponadto, muszą być całkiem nowe – nie starsze niż 6 miesięcy od momentu przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – zgodnie z informacjami ratusza.

Drugim elementem ogłoszonego przetargu jest dostawa sześciu stacjonarnych ładowarek do autobusów elektrycznych. Urządzenia te, wykorzystujące zaawansowaną technologię, mają gwarantować efektywne naładowanie autobusów w czasie nieprzekraczającym 6 godzin. Każda z ładowarek musi posiadać wydajność nie mniejszą niż 120 KW, co zapewni szybkie i efektywne ładowanie pojazdów, umożliwiając ich sprawną eksploatację.