Bezpieczeństwo jednośladów priorytetem dla włocławskiej policji: nowa runda oznakowania rowerów

W ramach prewencyjnych działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku kontynuują pracę nad ochroną mienia mieszkańców, przez systematyczne oznakowanie ich rowerów. Celem tych działań jest skuteczna ochrona jednośladów przed możliwością kradzieży. Następna faza tego projektu odbędzie się 23 kwietnia, a potem ponownie w maju.

Program oznakowania rowerów przez włocławską policję cieszy się znaczącym uznaniem wśród lokalnej społeczności. Oznakowanie roweru numerem wygrawerowanym przez funkcjonariusza oraz specjalną naklejkę umieszczoną na ramie stanowi silny sygnał dla potencjalnych złodziei, że rower jest zarejestrowany w bazie danych policji, co może odstraszyć przestępców od prób kradzieży.

Dopiero co, kolejna grupa właścicieli rowerów zgłosiła się do włocławskiej komendy, zamiarując poddać swoje jednośłady procesowi oznakowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa swojego mienia.

Podobne akcje będą kontynuowane, z następną już 23 kwietnia. Dodatkowo, w maju (7 i 21) przewidziane są kolejne dni do oznakowania jednośladów. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenia powinny być składane z wyprzedzeniem, poprzez telefon do Wydziału Prewencji KMP we Włocławku, pod numerem 47 753 53 50 lub 47 753 53 59, w dni robocze między godziną 12.00 a 14.00. Rejestracja odbywa się w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym planowane oznakowanie.

Dodatkowo, dla osób starających się o dofinansowanie na zakup roweru przewidziane są specjalne terminy oznakowania. W tej kwestii prosimy o kontakt pod numerem 47 753 53 06 w dni robocze w godzinach 12-14. Szczegółowe informacje dotyczące programu oznakowania rowerów są dostępne na stronie internetowej KMP we Włocławku, w sekcji „PREWENCJA”.