Planowane na dziś prace drogowe i porządkowe w różnych lokalizacjach

W dniu dzisiejszym zaplanowano szereg prac drogowych i porządkowych. Na drodze krajowej numer 91 przeprowadzone zostanie koszenie traw. Dodatkowo, jeżeli warunki pogodowe okażą się nieodpowiednie do tej czynności, podjęte zostaną inne działania. W takim wypadku, na Alei Jana Pawła II wykonane zostanie przycinanie gałęzi wzdłuż odcinka leśnego oraz usunięcie chwastów z ronda ulokowanego przy ulicy Letniej.

Na Bulwarach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na ulicy Wiejskiej planowane jest zlikwidowanie wszelkich ubytków widocznych na nawierzchni jezdni. Użyta do tego celu zostanie mieszanka mineralno-asfaltowa stosowana na zimno.

Dalsze przewidziane na dziś prace to naprawy chodników znajdujących się na ulicach Srebrnej, Pułaskiego oraz Starodębskiej. Prace te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z infrastruktury miejskiej przez mieszkańców.