Planowana termomodernizacja mieszkań przy ul. Matebudy 8 przez Administrację Zasobów Komunalnych

Administracja Zasobów Komunalnych, organ zarządzający lokalnymi zasobami, zainicjowała procedurę przetargową na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obiekt, który ma zostać zmodernizowany, znajduje się pod adresem ul. Matebudy 8.

Wymagania zawarte w przetargu określają, że potencjalny wykonawca zobowiązany będzie do ukończenia wszystkich prac związanych z przedmiotem umowy w określonym czasie. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 120 dni od momentu formalnego podpisania umowy.