Zwalczanie meszek w obecnym sezonie pod opieką Specjalistycznego Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

W tym sezonie, zadaniem zwalczania meszek oraz komarów na obszarze wynoszącym łącznie 120 ha, zajmie się Jacek Dziedzic, właściciel Specjalistycznego Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. Organizacja ta ma na swoim koncie wiele udanych realizacji podobnego typu zadań.

Zakres obowiązków wynikających z powierzonego zamówienia jest wszechstronny. Przede wszystkim, Dziedzic i jego zespół muszą zakupić odpowiednie ilości środków chemicznych. Zakupione substancje muszą nie tylko skutecznie eliminować meszki i komary, ale również gwarantować terminowe oraz pełne wykonanie planowanych zabiegów.

Kolejnym krokiem będzie wykonanie oprysków, które mają na celu zwalczenie owadów. Procedura ta będzie przeprowadzana według wyników bieżącego monitoringu, co pozwoli na skuteczniejsze i bardziej precyzyjne działanie. Oprócz tego, firma Jacek Dziedzic będzie musiała zapewnić niezbędny sprzęt techniczny do przeprowadzenia tej usługi. Metodą aplikacji środków będzie oprysk naziemny.

Terminy oraz obszary, na których będą prowadzone zabiegi, ustalane będą na bieżąco, w oparciu o wyniki monitoringu. Dzięki temu, działania mogą być szybko modyfikowane i dostosowywane do aktualnie panujących warunków i potrzeb.