Centrum Kultury „Browar B.” i Skarbiec Fajansu uznanymi za miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Siedziba Centrum Kultury „Browar B.”, znajdująca się na Łęgskiej 28, zdobyła cenne wyróżnienie – Znak Jakości „Obiekt/Usługa przyjazna osobom z niepełnosprawnością”. Wyróżnienie to zostało przypisane do kategorii „Dostępność architektoniczna”. Nie była to jednak jedyna nagroda dla tej instytucji.

Jego młodsza filia, Skarbiec Fajansu, również została uhonorowana tym samym znakiem jakości. W tym przypadku wyróżnienie odnosiło się do kategorii „Usługi turystyczne/rekreacyjne”. Te prestiżowe nagrody przyznawane są w ramach projektu Turystyka Dostępna 1.0, co stanowi ogromny sukces dla obu placówek.

Za przyznanie Znaków Jakości odpowiedzialne są dwie instytucje – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz firma non profit 4ES Sp. z o.o. Celem przyznawania tych znaków jest stworzenie konkurencyjnej marki dla województwa kujawsko-pomorskiego na mapie turystycznej i rekreacyjnej Polski, z naciskiem na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.