Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ulicy Wiejskiej 39A we Włocławku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Administrację Zasobów Komunalnych, obecnie jest realizowany projekt inwestycyjny dotyczący nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 39 A, która jest częścią zasobu mieszkań na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Zamówienie obejmuje szereg prac, między innymi: wzmacnianie struktury ścian budynku i ich termomodernizację wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki, termomodernizację stropodachu, wymianę elementów stolarki okiennej i drzwiowej, umocnienie konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę ogrodzenia nieruchomości oraz utrzymanie powierzchni terenu.

Całość prac ma kosztować łącznie 628 275,63 zł brutto.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za wykonanie tych działań to Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński, które ma swoją siedzibę przy ul. Miodowej 8, 87-800 Włocławek.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 23 września 2024 r.