Planowane prace remontowe mogą spowodować tymczasowy brak dostępu do ciepłej wody we Włocławku

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) działające we Włocławku przekazuje ważną informację dotyczącą planowanych prac magistralnych. Chodzi o kluczowe prace konserwacyjno-remontowe, które muszą zostać przeprowadzone w głównym ośrodku dystrybucji ciepła. Wskutek tych działań, mieszkańcy Włocławka mogą spodziewać się chwilowego braku dostępu do ciepłej wody.

Zgodnie z komunikatem MPEC, przerwa w dostawie ciepłej wody będzie miała miejsce pomiędzy 26 czerwca od godziny 6:00 a 28 czerwca do godziny 22:00. Wyłączenie dotyczyć będzie tylko tych odbiorców, którzy korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Włocławka.

Przerwa jest niezbędna, aby przeprowadzić planowane prace konserwacyjno-remontowe związane z utrzymaniem niezawodności systemu dostarczania ciepła. Takie działania są konieczne dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania infrastruktury w późniejszym okresie letnim, a także podczas nadchodzącego sezonu grzewczego.

MPEC wyraża głębokie przeprosiny za wszelkie niedogodności, jakie mogą wiązać się z tymczasowym brakiem dostępu do ciepłej wody. Firma zapewnia, że przerwa jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania sieci ciepłowniczej w przyszłości.