Wydział Środowiska Włocławka przypomina: Termin na zgłoszenia do usunięcia azbestu upływa 22 czerwca

Wydział Środowiska przy Urzędzie Miasta Włocławek chce zwrócić uwagę mieszkańców na zbliżający się termin składania wniosków o usuwanie wyrobów z azbestem. Wszystko odbywa się w ramach działań na terenie gminy Włocławek, które mają miejsce w roku 2024. Finansowanie tych prac obejmuje nieruchomości, które wykorzystują materiały zawierające ten szkodliwy składnik i które są zawarte w dokumentacji inwentaryzacyjnej dotyczącej wyrobów azbestowych na terenie gminy.

Należy pamiętać, że termin na przedłożenie odpowiednich dokumentów upływa 22 czerwca 2024 roku. To doskonała okazja, którą warto wykorzystać. Dla tych, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji, Wydział Środowiska udostępnia numer telefonu 54 414 42 96 lub numer sekretariatu 54 414 42 92.

Wszystkie wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Włocławek, konkretnie do Wydziału Środowiska zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 22, pokój 25 lub 36. Termin składania wniosków wyznaczono na 22 czerwca 2024 roku.

Następnie Gmina Miasto Włocławek przeprowadzi przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca. Wyselekcjonowana firma będzie odpowiedzialna za demontaż, gromadzenie, transport oraz neutralizację odpadów zawierających azbest.