Zakłócenia w funkcjonowaniu bankomatów Euronet we Włocławku. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty to 200 złotych!

Dnia 18 czerwca, który wypadł na wtorek, sieć bankomatów Euronet zastosowała swoistą formę protestu, polegającą na wyraźnym ograniczeniu możliwości jednorazowej wypłaty gotówki. We Włocławku znajduje się ponad 20 takich urządzeń.

Podczas tego dnia, osoby korzystające z bankomatów Euronet mogły spotkać się z utrudnieniami w dostępie do większych sum pieniędzy. W ramach akcji strajkowej, firma podjęła decyzję o zmniejszeniu limitu jednorazowej wypłaty gotówki do kwoty 200 zł.

Choć możliwość pobrania gotówki z bankomatów Euronet nie została wyłączona całkowicie, proces ten stał się mniej komfortowy i wymagał więcej czasu. Aby móc pobrać większe ilości pieniędzy, klienci musieli przeprowadzić kilka transakcji, co mogło powodować niezadowolenie oraz długie kolejki przy bankomatach.

Akcja protestacyjna miała na celu zwrócenie uwagi na problem niewystarczająco wysokich opłat narzucanych operatorom bankomatów. Protest ten wyrażał niezadowolenie z zbyt niskich opłat ustalonych przez Narodowy Bank Polski w 2010 roku, które obniżyły opłatę serwisową z 3,5 zł do maksymalnie 1,3 zł.

Euronet podkreśla, że obecne opłaty nie uległy zmianie od 14 lat, co sprawia, że nawet największe sieci bankomatów walczą o rentowność, a koszty prowadzenia działalności znacząco wzrosły. „To doprowadziło do sytuacji, w której krajowe wypłaty gotówki są realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce za kwotę ponad dwukrotnie niższą niż ich koszty” – informuje Euronet w swoim oświadczeniu.