Plan przebudowy chodników ogłoszony przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych dał do wiadomości publicznej plan przebudowy pewnych odcinków chodników. To jest część szerszego zadania inwestycyjnego, które zostało nazwane „Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi”. Ogłoszenie to zwiastuje nową fazę wciąż trwających prac nad infrastrukturą miejską.

Podana została lista lokalizacji, które są zaplanowane do przebudowy. Chodniki te znajdują się przy ulicach Dziewińska 32a, Kaliska 50 i Kruszyńska 41. Zarówno mieszkańcy tych miejsc, jak i osoby regularnie korzystające z tych odcinków na swojej drodze, mogą spodziewać się zmian.