Przerwanie ruchu na ulicy Kaliskiej z powodu prac drogowych wynikających z awarii ciepłowniczej

Wszyscy kierowcy, którzy planują podróżować ulicą Kaliską w czwartek (4.06), muszą być przygotowani na przeszkody. Prace drogowe, które są bezpośrednio związane z awarią ciepłowniczą, która miała miejsce zimą, nadal trwają.

Niespełna pół roku temu, na Południu miała miejsce największa awaria ciepłownicza w ciągu ostatnich kilkunastu lat działalności MPEC.

W styczniu, przez niemalże 48 godzin, połowa obszaru Południa i część Michelina były pozbawione ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Przyczyną było pęknięcie rurociągu znajdującego się pod jezdnią na ulicy Kaliskiej, dokładnie na wysokości budynku pod numerem 90.

Po upływie pół roku od tamtego incydentu, przypominamy o tej awarii ze względu na prace drogowe prowadzone przez firmę Drogtom. W środę przeprowadzano naprawy na fragmencie pasa jezdni prowadzącym do centrum miasta. W czwartek prace będą kontynuowane na pasie w kierunku Michelina.

Zastanawiasz się, dlaczego te prace są konieczne? Zarząd dróg wyjaśnia, że naprawa drogi w miejscu awarii, która miała miejsce w styczniu, była tylko tymczasowa. – Wtedy producenci mas bitumicznych nie pracowali. Teraz droga jest odtwarzana na stałe – informuje.