Planowane prace modernizacyjne na moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza: renowacja jezdni, chodnika, zabezpieczenie antykorozyjne i iluminacja

Ramowe plany prac konserwacyjnych na moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza obejmują kilka kluczowych elementów. Zostanie przeprowadzona renowacja jezdni poprzez sfrezowanie starej nawierzchni, reprofilację płyty, wymianę wszystkich dylatacji i wpustów sieci kanalizacji deszczowej. Po tych działaniach zaplanowano położenie nowej izolacji oraz nowych warstw nawierzchni. Dodatkowo, przewidziano przeprowadzenie antykorozyjnej ochrony konstrukcji stalowej mostu.

Odnośnie do chodnika, zaprojektowano wykonanie jego nawierzchni z mieszanki żywic epoksydowych i poliuretanowych. Również balustrada zostanie zaadaptowana do potrzeb ruchu rowerowego.

Ponadto, warto podkreślić, że most im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza we Włocławku jest strukturą skomplikowaną. Składa się on z trzech części o różnym charakterze budowlanym: część lewobrzeżna, będąca żelbetowym wiaduktem o długości 121,5 m i szerokości 11,70 m; elementem środkowym jest stalowy most kratowy z jazdą na dole, jego długość to 623 m a szerokość 13,10 m; część prawobrzeżna, podobnie jak lewobrzeżna, to żelbetowy wiadukt o długości 13,0 m i szerokości 11,70 m.

W kwestii oświetlenia zaplanowano budowę sieci elektroenergetycznej i szaf sterowniczych, wymianę istniejącej szafy oświetlenia ulicznego oraz montaż projektowanych opraw.

Przy planowaniu prac remontowych warto pamiętać, że całkowita długość mostu wynosi 623 metry.