Zgłoszenia do Ośrodka Sportu i Rekreacji na sezon 2024/2025 – Czas do 15 sierpnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) przekazuje informację, że wszelkie podmioty zainteresowane prowadzeniem treningów na jego obiektach w sezonie 2024/2025 mają możliwość zgłaszania swojego zamiaru do dnia 15 sierpnia 2024 roku. Wśród tych, którzy mogą składać swoje podania, znajdują się zarówno kluby sportowe, jak i stowarzyszenia czy szkółki. Istnieje także możliwość zgłoszenia przez inne podmioty, które planują korzystać z infrastruktury ośrodka.

Podania powinny zawierać dokładną wskazówkę dotyczącą obiektu, na którym chcą trenować, a także precyzyjnie określić dni i godziny treningów. Tak sformułowane wnioski należy przekazać do sekretariatu OSiR. W skład infrastruktury ośrodka wchodzą dwie hale sportowe, kryte pływalnie oraz stadion.