Projekt "Klucz do uczenia 3.0": inwestycja w edukację dla 50 szkół w regionie

Prawie trzydzieści jeden lokalnych samorządów z różnych części regionu zdecydowało się na udział w programie regionalnym, który finansuje projekt „Klucz do uczenia 3.0”. Ten unikalny projekt, prowadzony przez samorząd województwa, obejmuje aż 50 szkół podstawowych. W gronie instytucji partnerujących projektowi znalazła się między innymi Gmina Miasto Włocławek.

Projekt skoncentrowany jest na uzupełnieniu procesu edukacyjnego dodatkowymi zajęciami oraz warsztatami. Adresowany jest bezpośrednio do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych, jak również ich nauczycieli. Cel jest jasno określony – chodzi o podwyższenie jakości edukacji oraz rozwój tzw. kluczowych kompetencji u uczniów. Ma to dać młodym ludziom solidne fundamenty do kontynuowania nauki w wybranych przez siebie ścieżkach edukacyjnych oraz sprawić, by byli oni lepiej przygotowani do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia planowane w ramach projektu są różnorodne i ciekawe. Uczniowie będą mogli skorzystać m.in. z dodatkowych lekcji języka angielskiego oraz kreatywnych warsztatów prowadzonych w tym języku. Nie zabraknie również dodatkowych lekcji matematyki oraz warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i interpersonalne.

Budżet tego dwuletniego programu wynosi 6 milionów złotych, a fundusze pochodzą z naszego regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”. Wszystko wskazuje na to, że projekt ruszy pełną parą już we wrześniu.