Projekty modernizacji dróg w Powiecie Włocławskim dobiegają końca: Inwestycja wart 4,7 mln zł

W Powiecie Włocławskim dokonano znacznej poprawy infrastruktury drogowej, zainwestowano w ten cel ponad 4,7 milionów złotych. Miejscowości Chodecz, Lubień Kujawski i Bogusławice w gminie Kowal, mogą teraz pochwalić się nowymi, odnowionymi drogami.

Roman Gołębiewski, Starosta Włocławski, ogłosił zakończenie procedury odbioru prac budowlano-drogowych na terenie tych miejscowości. Całość przedsięwzięcia, obejmująca zarówno koszty budowy jak i nadzór inwestorski, wyniosła 4 789 374 złote. Z tego kwoty prawie 3 miliony złotych (2 873 622 zł) uzyskano jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lubień Kujawski okazał się miejscem najkosztowniejszej interwencji, gdzie ulica Wojska Polskiego na odcinku 995 metrów przeszła gruntowną przebudowę. Koszt całkowity wyniósł tutaj 2 270 291,18 złote. Za realizację prac odpowiadało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia.

W miejscowości Bogusławice modernizacja dotyczyła drogi powiatowej o długości równej 995 metrów. Realizację tego zadania, wartego 1 463 920,79 złote, powierzono firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka.

Z kolei w Chodczu poddano renowacji ulicę Zwycięstwa na odcinku długości 225 metrów.